73 96 49 00

930 56 730

post@reninor.no

Østre Rosten 84F, 7075 TILLER

KORT HISTORIKKReninor AS er en tjenesteytende leverandør av renholdstjenester som ble stiftet som Miljølab AS i 1989. I 2004 fusjonerte vi med et rengjøringsfirma i Trondheim, skiftet navn til Reninor og flyttet senere inn i lokaler i Østre Rosten 84F.


Selskapet har en positiv utvikling og  har et godt faglig og økonomisk fundament for virksomheten. Vi vil alltid prioritere kvalitet, service, lønnsomhet og vekst i denne rekkefølgen. Vår utviklingsstrategi er basert på god organisk vekst, og rekruttering vil fortsette i takt med økende etterspørsel av våre tjenester.

Selskapets ansatte inkludert administrativt personell har lang og allsidig erfaring innen rengjøringsfaget, prosjektledelse og rådgiving innen renhold.

Vi legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Målsetningen med arbeidet er at det skal gi et trygt og positivt arbeidsmiljø, forebygge tap av verdier, verne det ytre- og indre miljø og dermed bidra til økonomisk vekst.

 

Noen av våre medspillere:

  • Bankforbindelse: DnB Nor Bank
  • Forsikringsforbindelse: Tryg Forsikring
  • Statsautorisert revisor: Orkla Revisjon AS
  • Bedriftshelsetjeneste: Stamina HOT Bedriftshelsetjeneste
  • Er medlem av Hovedorganisasjonen Virke
  • Er en sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet
Copyright Reninor AS - 2015    -    Tlf. 73 96 49 00    -    post@reninor.no    -    Foretaksregisteret NO 951 401 919 MVA
Levert av