73 96 49 00

930 56 730

post@reninor.no

Østre Rosten 84F, 7075 TILLER

Offentlig godkjenning

 

 

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben.

For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn. Søknadsportalen åpner 1. september 2012. Før denne datoen kan bedriften gjøre mye for å forberede søknaden.

Arbeidstilsynet vil registrere alle godkjente renholdsvirksomheter i et sentralt register som blir tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no (nærmere opplysninger kommer). Der vil det bli enkelt å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling vil også bli registrert i registeret.

Fra 1. desember 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register.

Reninor har sendt sin søknad om å bli godkjent i forhold til den nye offentlige godkjenningsordningen for renholdsbransjen og er nå registrert i Arbeidstilsynets register med status «under behandling».

Les mer om saken på arbeidstilsynet.no

Copyright Reninor AS - 2015    -    Tlf. 73 96 49 00    -    post@reninor.no    -    Foretaksregisteret NO 951 401 919 MVA
Levert av