73 96 49 00

930 56 730

post@reninor.no

Østre Rosten 84F, 7075 TILLER

MILJØFYRTÅRN


Vi i Reninor er meget opptatt av miljøet, og hvordan vi best mulig kan ta vare på det. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for bedrifter og offentlige virksomheter, og dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak, avfalls- og forurensningsproblematikk.

Ved å være Miljøfyrtårn ønsker vi bl.a. å:

  • øke medarbeidernes miljøbevissthet og kompetanse
  • stille krav til våre leverandører
  • fokusere på eget ressurs- og energiforbruk
  • sørge for miljøvennlig avfallssortering
  • sikre et godt arbeidsmiljø

Sertifiseringen kan med andre ord bidra til at vi sparer driftsutgifter, samtidig som det hjelper oss å holde kontinuerlig fokus på HMS og arbeidsmiljø.

Du kan lese mer om dette på www.miljofyrtarn.no.

Copyright Reninor AS - 2015    -    Tlf. 73 96 49 00    -    post@reninor.no    -    Foretaksregisteret NO 951 401 919 MVA
Levert av